09123666928

تلفن تماس با وکیل

09123666928

تلفن تماس با وکیل

10:00 تا 20:00

ساعت پاسخگویی

مطالبه اجرت المثل از جمله دعاوی که زوجه میتواند در دادگاه خانواده مطرح نماید دعوای اجرت المثل ایام زوجیت میباشد و منظور از اجرت المثل ایام زوجیت اجرت کارهایی هست که زوجه در طول ایام زندگی در منزل مشترک انجام داده اعم از کارهای منزل یا نگهداری فرزندان و شیردهی…
دعوی خلع ید از انواع دعاوی حقوقی ملکی مطروحه در دادگاه دعوای خلع ید می باشد، که باید مانند هر نوع دعوای حقوقی شرایط وارکان لازمه جهت طرح آن دعوی را دارا باشد. به گفته وکیل ملکی مستند دعوی خلع ید ماده 308 قانون مدنی می باشد که مطابق آن…
 اخذ ثمن به نرخ روز در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع مطابق ماده 338 قانون مدنی عقد بیع تملیک عین به عوض معلوم است. بنابراین توافق بایع و مشتری بر مبیع و ثمن باعث وقوع بیع می شود. گاهی اوقات شخصی با پرداخت ثمن، مبیع معلومی را خریداری می نماید.…
از جمله حقوق قابل مطالبه زوج در دادگاه خانواده حق تمکین می باشد. تمکین به معنی آمادگی زوجه جهت زندگی مشترک با زوج می باشد که شامل تمکین عام و خاص است. در صورتی که زوجه از تمکین خودداری نماید، زوج می تواند با مراجعه به دفتر خدمات قضایی نسبت…
 تجاوز به عنف حمیرا پارسا وکیل کیفری: از جمله جرائم قابل طرح در دادگاه کیفری استان، جرم تجاوز به عنف می باشد. جرم تجاوز به عنف تحت شرایط خاصی در دادگاه کیفری یک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. منظور از تجاوز به عنف رابطه جنسی با زور و اجبار از…
رای فک رهن فک رهن یعنی آزاد کردن سند ملکی که در گرو بانک بوده و معمولا زمانی به آن استناد می شود که شخصی ملکی را جهت دریافت وام از طریق دفترخانه به رهن می گذارد، در این صورت ملک در گرو بانک می رود. ملکی که در رهن…
رای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از انواع دعاوی بسیار مهم و پرکاربرد که اکثر افراد دچار آن می باشند، پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک می باشد.این مهم زمانی اتفاق می افتد که شخصی با قولنامه عادی اقدام به خرید ملکی نموده و تاریخی جهت تنظیم سند…
صفحه1 از2